Subscribe via RSS Feed

Category: Irina Loghin

Mai intoarce, Doamne, roata

Vine un moment in care fiecare dintre noi priveste in urma cu nostalgie si regret pentru anii tineretii. Irina Loghin exprima cum nu se poate mai bine acest lucru.

YouTube Preview Image

Versuri: Mai intoarce, Doamne, roata – Irina Loghin

Cand aveam vreo 16 ani, Doamne ah ce viata mai duceam,
Prin restaurante, baruri, cafenele si scandaluri, Doamne ah ce viata mai duceam.